ફોટો ન્યૂઝ

પૂરની આફતમાં ઘેરાયેલું આસામ...

પૂરની આફતમાં ઘેરાયેલું આસામ...

આસામના 35માંથી 33 જિલ્લા પૂરથી તબાહી...

ચારધામમાં યાત્રીઓનો ધસારો યથાવત

ચારધામમાં યાત્રીઓનો ધસારો યથાવત

કોરોના કાળનાં બે વર્ષ બાદ શરૂ થયેલી ચારધામ યાત્રાને શરૂ થયે એક મહિનો થયો છે. ત્યારે...